Clubreglement


 

1. Honden kunnen vanaf hun 3de maand deelnemen aan hun opleiding. Elke hond dient in orde te zijn met zijn jaarlijkse inentingen en de baasjes moeten in orde zijn met het lidmaatschap.

2. Prikbanden en andere folteringtuigen worden niet geduld, ook stampen is ten strengste verboden.

3. Roken en GSM gebruik zijn tijdens de lessen niet toegelaten. De kantine is rookvrij.

4. Loopse teven worden niet toegelaten op het clubterrein.

5. Honden die uiterlijke tekenen van ziekte vertonen kunnen geweigerd worden.

6. De lesbonnetjes dienen voor de les aangekocht te worden aan de toog in de kantine voor 50 eurocent.

7. Aan de leden wordt gevraagd om stipt op tijd te komen voor de lessen. Laatkomers kunnen geweigerd worden.

8. Vijf minuten voor aanvang van de lessen wordt er gebeld. Dit wil zeggen dat lesnemers en lesgevers naar het terrein dienen te gaan zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

9. Elke gehoorzaamheidles duurt ongeveer 45 minuten behalve bij de pups. Daar zijn 30 minuten voldoende.

10. Onze lessen gaan steeds door, ook bij slecht weer.

11. De instructeurs hebben de onherroepelijke leiding op de pleinen. Bijgevolg zal iedereen zich naar hun richtlijnen gedragen. Zowel de instructeurs als de geleiders dienen een correcte houding aan te nemen. Eventuele geschillen tussen een geleider en zijn/haar instructeur kunnen door beiden na de les aan de hoofdinstructeur voorgelegd worden.

12. Geen enkel lid kan beslissen over de keuze van de instructeur.

13. Tijdens de les mag niemand de oefenpleinen betreden of verlaten zonder toelating van de lesgever.

14. Voor honden die tijdens de les op het terrein een plasje of kakje doen betaalt het baasje 50 eurocent boete aan de toog in de kantine en vraagt daar een emmertje met javel om over de plaats van kakje of plasje te gieten en ruimt het kakje op.

15. Om de +/- 6 weken mag ieder lid deelnemen aan een overgangstest, behalve bij puppy’s.

16. De honden zijn toegelaten in het clublokaal doch steeds aangelijnd en onder appel. Laat ze niet op de stoelen of op tafels zitten.

17. De palen in de veranda zijn geen pispalen net zomin als de poort aan de ingang.

18. Indien een hond begint te blaffen of te vechten moet de geleider onmiddellijk ingrijpen.

19. Laat ook geen honden met elkaar spelen. Ook geen puppy’s. Een ongeluk is snel gebeurd.

20. Baasjes die worden gebeten door een andere hond zijn verzekerd.

21. Honden die door een andere hond worden gebeten zijn niet verzekerd. Dit valt ten koste voor het baasje van de hond die gebeten heeft.

22. Kinderen hebben in de kantine een speelhoek. Er zijn kleurboeken, kleurpotloden en ook papier om tekeningen te maken. Maak er gebruik van maar kleur niet op de tafels.

23. Kinderen lopen niet rond in het clublokaal. Hondjes kunnen daar van opschrikken.

24. Buiten is er ook een speeltuin om in te spelen en niet om af te breken. Het bestuur van De Moedige Bijters is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen die zich voordoen in de speeltuin.

25. Er is ook een hondenweide voorzien. Ruim steeds alles op, zo blijft het langer proper.

26. Parkeer uw auto’s steeds op de parking en niet langs de vaart.

27. Als er in de club een activiteit is, wordt het gewaardeerd als de verschillende disciplines elkaar helpen.

28. Instructeurs waarschuwen ook de hoofdinstructeur indien ze niet aanwezig kunnen zijn om les te geven.

29. Personen die leden vergezellen zonder zelf lid te zijn van de club mogen wel aanwezig zijn op de vergaderingen maar hebben geen enkele inspraak of eventueel stemrecht.

30. Avondfeesten of etentjes zijn voor iedereen toegankelijk, ook de niet leden. Tijdens eetgelegenheden en evenementen zijn geen honden toegelaten. Bv: Mosselfeest, BBQ, quiz, feestjes..

31. Wij hopen op een goede samenwerking tussen alle leden en dat er rekening wordt gehouden met deze eenvoudige regels. Dat maakt het leven aangenamer voor iedereen.

32. Indien er problemen zijn, van welke aard ook, probeer ze op een volwassen manier op te lossen.

33. Het is niet toegestaan dat honden met elkaar spelen in kantine. De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

34. Trainen met je hond op de terreinen van DMB is enkel toegestaan onder toezicht van een instructeur. Trainen met je hond in de kantine is niet toegestaan.

 

Home